Šta je BAS (Brake Assist)?

Elektro-hidraulički sistem kočne potpore u kritičnoj situaciji uspostavlja najveću kočnu snagu neovisno o pritisku papučice i tako znatno skraćuje zaustavni put

Brojne se nesreće događaju nepotrebno, jer vozači u prvi tren koče nedovoljno energično ili neodlučno. Kad spoznaju ozbiljnost situacije i nagaze kočnicu, često biva prekasno. Izgubljene metre zaustavnog puta teško je nadoknaditi. Bio je to motiv stručnjacima Daimler-Benza (danas Daimlera) da početkom 1990-ih pokrenu razvoj sistema kočne potpore. Početkom 1996. u Mercedes-Benzu S i SL-klase predstavljen je sistem BAS (Brake Assist), koji u kritičnoj situaciji, neovisno o pritisku papučice kočnice, uspostavlja najveći intenzitet kočenja. Tako se znatno skraćuje zaustavni put, što je presudno za izbjegavanje nesreće.

BAS je elektrohidraulički sistem napravljen na osnovi klasičnog kočnog servouređaja. Uz pomoć membrane i komore s podtlakom (ostvarenim energijom motora) ostvaruje dodatnu silu na klipu glavnog kočnog cilindra. Bitan sklop je energetski (podtlačni) spremnik, koji u svakom trenutku raspolaže dovoljnom energijom za postizanje najjačeg kočenja. ‘Pametna elektronika’ prepoznaje paničnu reakciju vozača i neovisno o pritisku papučice kočnice uspostavlja najveću silu kočenja, na granici rada ABS uređaja.

BAS se aktivira elektromagnetskim ventilom, koji u desetinki sekunde povećava podpritisak u komori i generiše dodatnu kočnu silu. Kočni sistem potpore djeluje autonomno i osigurava kočenje na granici fizikalnih mogućnosti (prianjanju gume i podloge), sve dok vozač drži pritisnutu papučicu kočnice. To posebice koristi kolebljivim vozačima.

Nakon modela s trokrakom zvijezdom, a od 1998. BAS je postao standardan u svim modelima Mercedes-Benza, taj su sistem počeli koristiti i ostali proizvođači, Od oktobra 2007. obvezan je u svim novim automobilima. Pored kratica BAS i BA, za Brake Assist, koristi se i kratica EBA (Emergency Brake Assist).
Izvor

Komentari

komentara

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR