Kvar na alternatoru može biti katastrofalan za automobil, jer se baterija neće moći napuniti i motor se neće moći pokrenuti. Da bismo to izbjegli, analiziramo rad i faktore koji su uključeni u ovu vrstu kvara.

Danas moderna vozila u potpunosti ovise o elektronici i imaju mnogobrojne elektronske i infotainment elemente, koji zahtijevaju veliku količinu električne energije. Ali ako bilo koji od elemenata elektronskog sistema zakaže, automobil neće moći funkcionisati i biće potpuno beskoristan.

To se može dogoditi, najčešće iz dva razloga: kvar baterije ili alternatora. Ovaj put ćemo se pozabaviti alternatorom, koji je odgovoran za transformaciju mehaničke energije motora (preko remena) u električnu energiju (AC) za pogon svih sistema u vozilu. Ova se električna energija generiše u obliku naizmjenične struje (otuda naziv alternator – za razliku od diname koja daje istosmjernu struju), u kojoj se elektroni kreću u ciklusima, slično kao struja na kućnoj utičnici.

Naizmjenična struja ima neke prednosti, među kojima se ističe jednostavnost promjene napona (transformator). Nadalje, važno je da je neizbježni energetski gubitake koji se događa kod prenosa struje na velike udaljenosti mnogo manji nego u slučaju istosmjerne struje.

Međutim, baterija (akumulator) naših vozila zahtijeva (za punjenje) da se ta struja transformiše u istosmjernu, kako bi se pohranila, za šta je potrebna intervencija reglera u obliku poluprovodnika (diode/ispravljač) i regulatora napona.

Dijelovi alternatora

Prije nego što opišemo moguće kvarove alternatora, opisaćemo dijelove koji čine alternator i koji su, prema tome, osjetljivi na kvarove:

Stator: ovaj element je statični komad koji djeluje kao provodnik podvrgnut polju sila u kojem dolazi do transformacije mehaničke u električnu energiju. Ima oblik prstena, a sastavljen je od limova u čijim žljebovima se nalaze zavojnice bakarne žice.

Rotor: to je element koji svojim okretanjem stvara magnetno polje, koje omogućuje energetsku transformaciju. Sastoji se od paketa folija sa polarnim ekspanderima na koje su djelomično namotani induktivni namoti bakarne žice.

Regulator napona (regler): konačno, ovaj je element onaj koji naizmjeničnu struju pretvara u istosmjernu i mijenja intenzitet energije (napon), ovisno o potrebama vozila.

Znakovi kvara alternatora

Cijena novog alternatora može biti dosta visoka, ali normalno traje 300.000 ili više kilometara i najčešće se ne mijenja tokom radnog vijeka prosječnog automobile. Međutim, postoje faktori, kao što su akumulator (baterija), vrmenski uslovi (vlaga i niske temperature) koji veoma negativno utječu na rad alternatora.

Ako dođe do kvara alternatora, važno je popraviti ga što je prije moguće, kako bi se izbjegli dalji kvarovi na regleru, akumulatoru, instalaciji i elektronskim sistemima automobila.

U svakom slučaju, kvar na alternatoru se u nekim slučajevima može predvidjeti:

Slaba baterija: to je glavni uzrok kvara alternatora, jer ako baterija nema dovoljno punjenja, to će rezultirati sa: svjetlo upozorenja na kontrolnoj tabli: ako se na kontrolnoj table upali crvena lampica upozorenja u obliku baterije – imamo problem. Ponekad se to događa diskontinualno, pali se kad koristimo velike potrošače, kao što su duga svjetla ili brisači.

Neispravni električni mehanizmi: ako alternator ne stvara potrebnu jačinu struje, neki električni elementi automobila mogu ponuditi nepravilan rad, ili samo djelomičan rad. To se jasno može vidjeti na elementima kao što su brisači vjetrobranskog stakla ili podizači prozora, te duga svjetla (farovi).

Buka: ponekad remenica alternatora, remen koji ga povezuje s radilicom, koji prenosi mehaničku energiju – ili ležajevi mogu otkazati, što stvara zvukove koji ukazuju na to da se nešto kvari. Također se može dogoditi da se remen olabavi, ali u svakom slučaju problem može dovesti do toga da alternator ne puni bateriju i da automobil ne startuje.

Kako provjeriti puni li se baterija pravilno

Jedan od načina da saznate je li problem u vašem vozilu s baterijom ili alternatorom je provjera napona. Za taj poduhvat je potreban voltmetar i moramo slijediti ove korake:

Negativni pol postavljamo na negativni pol, a pozitivni na pozitivni (obično su plavi –negativni i crveni – pozitivni).

S isključenim motorom provjeravamo napon koji mora biti veći od 12 volti.

Dalje, ponavljamo operaciju s upaljenim motorom, u tom slučaju napon ne smije prelaziti 13,5 volti, iako u nekim automobilima može premašiti 14 volti (tipičan napon je 13,8 volti)

Na kraju ćemo provjeriti je li napon u radu s motorom konstantan. Ako nije i osjetno varira, znaćemo da alternator otkazuje.

Bez obzira na sve to, najbolje je otići u radionicu ako sumnjamo da nešto nije u redu s alternatorom, jer će na taj način to moći provjeriti “majstor” i izbjeći veći kvar elektronike, baterije ili nekog drugog elementa električnog sistema.
Komentari

komentara

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR